Kokoro Tokyo Mazesoba

Sliced Pork Chashu (4pcs / 80g)

Regular price $5.99 CAD
Regular price Sale price $5.99 CAD